Výchovný poradce, školní psycholožka a školní preventistka vytvářejí společně Školní poradenské pracoviště. S důvěrou se na ně obraťte.