Na naší škole pracuje od 1. září 2016 Školní poradenské pracoviště. Úkolem tohoto seskupení je projednávat všechny negativní jevy ve škole,  pomáhat při výběru povolání, zajišťovat agendu v rámci inkluze a další.

Školní poradenské pracoviště tvoří :

Výchovný poradce Mgr. Tomáš Krsek, vedoucí poradenského pracoviště,
Školní psycholožka Mgr. Eva Liberdová
Školní metodik prevence Mgr. Táňa Krsková
Speciální pedagog Mgr. Lada Kadlubcová
Ředitel školy Mgr. Jan Čechura (účast podle potřeby).