S blížícím se koncem školního roku se všichni těší na prázdniny a žáci dramatické výchovy se rozloučili již tradičně vystoupením - letos "Královstvím pod lípou". Krásný pěvecký doprovod jim netradičně udělaly žákyně druhých tříd pod taktovkou paní učitelky Sikorové a za zvukové technické podpory pana učitele Zahradnika. Všichni se také těšíme na DVD záznam, který opět zajišťuje pan Hasalík - jemu i všem dalším děkujeme za podporu v našem malém divadelním snažení.

Petra Michalková