Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 proběhne v pátek 30. června 2017 na školním náměstí. Začátek bude v 8 hodin. Slavnostního zakončení se zúčastní starosta obce Mgr. Roman Wróbel, ing. Ján Móder a předseda Spolku rodičů Miroslav Slaninák.

Po skončení slavnostního ukončení školního roku se žáci přesunou do svých kmenových tříd, kde bude provedeno poučení o bezpečnosti během hlavních prázdnin a poté předáno vysvědčení. Ukončení vyučování je v 10 hodin, pak žáci, kteří mají objednaný oběd, půjdou na oběd a všichni odejdou domů.
Provoz školní družiny je připraven do 12 hodin.

Vedení školy přeje všem dětem z mateřské školy a žákům základní školy krásné, pohodové a Sluncem naplněné prázdniny a všem zaměstnancům školy klidnou dovolenou.

Nástup do školy po hlavních prázdninách je v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy