V úterý 4.4. 2017 se v bystřickém kině opět zpívalo. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 dětí.

Naši školu reprezentovali tito žáci: 1. kategorie - Monika Sikorová - Jarní písnička, Klára Czepczorová - Večerníček, 2. kategorie - Katka Kubaczková - Severní vítr, Daniela Sutor - Dělání, 3. kategorie - Adam Slaninák - To je dobře, že jsme na vzduchu, Eva Jasinská - Mravenčí ukolébavka, Lenka Przyhodová - Měla jsem holoubka. V 1. kategorii se umístila na 1. místě Monika Sikorová, gratulujeme.

Letos byla konkurence opravdu velká, přesto je třeba říci, že všechny děti podaly opravdu pěkné výkony a za jejich snahu a píli zaslouží velkou pochvalu.

Denisa Sikorová

Zápis do první třídy pro školní rok 2017 - 2018 se uskuteční ve středu dne 19. dubna 2017 v budově 848 v době od 8 do 17 hodin. Rodiče se se svými dětmi dostaví podle časového harmonogramu tak, jak se zapsali v mateřské škole u zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věry Navrátíkové. Zápis provedou budoucí učitelky prvních tříd paní Mgr, Jitka Koždoňová a Mgr. Kateřina Szkanderová.
Výsledky zápisu budou dostupné ještě v den zápisu na webových stránkách školy.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

V pátek 17. 3. se žáci a žákyně prvního stupně a vybraní žáci a žákyně druhého stupně zúčastnili klání v mezinárodní soutěži Klokan. Základní školy obsazují kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Výsledky zde.

Koncem minulého roku jsme vyhlásili soutěž o návrh loga našeho spolku. Do soutěže se zapojili především žáci II. stupně. Nakonec jsme obdrželi necelých 50 návrhů, ze kterých jsme vybrali 11 do finálového kola. Porota složená ze členů výboru spolku nakonec vybrala jako vítěze Nikolu Michalíkovou z 6. A, na 2. místě skončila Eliška Foltánová ze 7. A a třetí příčku obsadila Nela Myslivcová - 6. B.
Vítězům gratulujeme.

Spolek rodičů základní a mateřské školy v Bystřici