Zápis do první třídy pro školní rok 2017 - 2018 se uskuteční ve středu dne 19. dubna 2017 v budově 848 v době od 8 do 17 hodin. Rodiče se se svými dětmi dostaví podle časového harmonogramu tak, jak se zapsali v mateřské škole u zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věry Navrátíkové. Zápis provedou budoucí učitelky prvních tříd paní Mgr, Jitka Koždoňová a Mgr. Kateřina Szkanderová.
Výsledky zápisu budou dostupné ještě v den zápisu na webových stránkách školy.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

V pátek 17. 3. se žáci a žákyně prvního stupně a vybraní žáci a žákyně druhého stupně zúčastnili klání v mezinárodní soutěži Klokan. Základní školy obsazují kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Výsledky zde.

Koncem minulého roku jsme vyhlásili soutěž o návrh loga našeho spolku. Do soutěže se zapojili především žáci II. stupně. Nakonec jsme obdrželi necelých 50 návrhů, ze kterých jsme vybrali 11 do finálového kola. Porota složená ze členů výboru spolku nakonec vybrala jako vítěze Nikolu Michalíkovou z 6. A, na 2. místě skončila Eliška Foltánová ze 7. A a třetí příčku obsadila Nela Myslivcová - 6. B.
Vítězům gratulujeme.

Spolek rodičů základní a mateřské školy v Bystřici


Ve čtvrtek 16. března 2017 se konalo školní kolo pěvecké soutěže. Zpívalo celkem 33 žáků ve třech kategoriích. Vítězové nás budou reprezentovat v soutěži "Bystřický zvonek".

1. kategorie - 1. třídy - 1. Monika Sikorová 1.B, 2. Klára Czepczorová 1.C, 3. Tereza Klusová 1.C, 2.kategorie - 2. a 3. třídy - 1. Kateřina Kubaczková 3.B, 2. Daniella Elizabeth Sutor 3.B, 3. Eliška Skřičková 2.B, 3. kategorie - 4. a 5. třídy - 1. Adam Slaninák 4.A, 2. Eva Jasinská 4.A, 3. Lenka Przyhodová 5.A.

Všem blahopřejeme a budeme jim držet palce 4. 4. v Bystřickém zvonku.

Helena Styrnalová