Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 proběhne v pátek 30. června 2017 na školním náměstí. Začátek bude v 8 hodin. Slavnostního zakončení se zúčastní starosta obce Mgr. Roman Wróbel, ing. Ján Móder a předseda Spolku rodičů Miroslav Slaninák.

Po skončení slavnostního ukončení školního roku se žáci přesunou do svých kmenových tříd, kde bude provedeno poučení o bezpečnosti během hlavních prázdnin a poté předáno vysvědčení. Ukončení vyučování je v 10 hodin, pak žáci, kteří mají objednaný oběd, půjdou na oběd a všichni odejdou domů.
Provoz školní družiny je připraven do 12 hodin.

Vedení školy přeje všem dětem z mateřské školy a žákům základní školy krásné, pohodové a Sluncem naplněné prázdniny a všem zaměstnancům školy klidnou dovolenou.

Nástup do školy po hlavních prázdninách je v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

 

Projekt Mrštné tělo slavil v tomto školním roce desáté narozeniny slavnostním vyhlášením nejlepších sportovců na 1. stupni. Celý rok jsme běhali, šplhali, prokazovali sílu, mrštnost, rychlost, vytrvalost, hráli florbal, vybíjenou, plavali. Ti nejlepší z nás získali diplomy a poháry, ale vyhráli jsme my všichni, kteří mají rádi pohyb a rádi sportují. Společně jsme jednoznačně odhlasovali pokračování tohoto projektu a popřáli mu do dalších deseti let co nejvíce příznivců.

Marcela Svidrová

Výsledky zde.

S blížícím se koncem školního roku se všichni těší na prázdniny a žáci dramatické výchovy se rozloučili již tradičně vystoupením - letos "Královstvím pod lípou". Krásný pěvecký doprovod jim netradičně udělaly žákyně druhých tříd pod taktovkou paní učitelky Sikorové a za zvukové technické podpory pana učitele Zahradnika. Všichni se také těšíme na DVD záznam, který opět zajišťuje pan Hasalík - jemu i všem dalším děkujeme za podporu v našem malém divadelním snažení.

Petra Michalková

Velkého sportovního úspěchu dosáhla žákyně 8.A Tereza Lancová, která startovala na mistrovství České republiky v plavání čtrnáctiletého žactva. Na šampionát se probojovala poté, co jasně ovládla krajský přebor, na kterém vyplavala 6 titulů krajské přebornice a přidala dvě druhá místa v kraulových a motýlkových disciplínách. V Pardubicích, kde se klání nejlepších žáků konalo, závodila Tereza v 6 disciplínách a pokaždé se dokázala umístit v nejlepší desítce. Obsadila dvě sedmá, osmé, deváté a dvě desátá místa. Je to vynikající úspěch, navíc v odvětví, ve kterém se závodů účastní nejvíce sportovců, pokud budeme brát v potaz individuální sporty v České republice. Na základě svých výkonů byla Tereza nominována jako jedna ze čtyř plavkyň Severomoravského kraje svého ročníku na Olympiádu dětí a mládeže do Brna, kde bude reprezentovat nejen náš kraj, obec, ale také naši školu a bazén, ve kterém denně trénuje. Držíme palce!!!

Mgr. Ivo Konvička