Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 budou probíhat zápisy dětí do 1. ZŠ. Místo průběhu zápisu bude ještě upřesněno. K zápisu mějte prosím připravený Váš občanský průkaz a rodný list dítěte.

Čas zápisu si je nutné předem dohodnout v kanceláři zástupkyně pro předškolní vzdělávání, paní Milady Šrámkové. Nebo telefonicky na 558 558 260.

Víc informací o tom, co by děti měly zvládnout pro úspěšný vstup do 1. třídy Vám poskytnou paní učitelky na jednotlivých třídách.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017