informace o stěhování 7. třídy MŠ

Informujeme rodiče, že v době podzimních prázdnin, tedy ve dnech 29. a 30. 10. 2018, proběhne stěhování 7. třídy MŠ z budovy 402 (stará škola) do budovy 1547 (nová budova mateřské školy). Stěhování bude probíhat kvůli plánované rekonstrukci budovy 402.
Milada Šrámková, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017