Informace pro rodiče dětí MŠ

Prosíme všechny rodiče, aby si předem přečetli nový školní a provozní řád MŠ umístěný v dokumentech MŠ zde na webových stránkách.

Dále aby respektovali to, že se v prostorách MŠ se budou zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu a nesmí vstupovat do prostor třídy a herny a dále upozorňuji na zákaz zdržování se na školní zahradě.

Dbejte prosím na zvýšenou hygienu a při doprovodu dětí do budovy mateřské školy používejte roušku.

Metodické pokyny obdrží všichni na jednotlivých třídách.

Všem přejeme úspěšný začátek školního roku!

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017