Informace pro rodiče dětí MŠ navštěvujících kroužek anglického jazyka

Od února bude kroužek anglického jazyka probíhat v nové budově školy v prostorách školní kuchyňky. Učebna je umístěna v prvním patře na levé straně vestibulu základní školy, v sektoru výtvarné výchovy  a pracovních činností.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017