Knihovna 13.12.

Třineckou knihovnu navštívily Včelky – Jak ti je Filipe? A Myšákové – Znáš svou rodnou hroudu? foto

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017