Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 16. ledna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci 2. stupně byli rozděleni do dvou kategorií, kdy v 1. kategorii spolu měřili síly vybraní žáci 6. a 7. tříd, a ve 2. kategorii pak žáci 8. a 9. tříd. Nominováni byli vždy dva až tři žáci ze skupiny, tj. čtyři až šest nejlepších žáků z každé třídy. Žáci prvně absolvovali část poslechovou, kde v několika cvičeních prokazovali svou schopnost porozumět mluvenému slovu. V zápětí pak následovala samotná konverzační část, v níž se jednotliví žáci vždy nejprve představili porotě, pak hovořili na různá témata a nakonec ještě popisovali obrázek. I pan ředitel se zastavil a na chvíli se zaposlouchal do svižné konverzace žáka s paní učitelkou Sutor a paní učitelkou Kaletovou. Někteří žáci byli nervózní více, někteří zkušenější, kteří se soutěže účastnili již po několikáté, pak méně, ale všichni se moc snažili ukázat, co dovedou. Vítězové obou kategorií se koncem února zúčastní okresního kola této soutěže, jež proběhne ve Frýdku-Místku.
Vítězem 1. kategorie se stala Nikola Brancová (6.A), na 2. místě se umístil Vojtěch Cieslar (6.B) a na 3. místě se umístil Eduard Hybler (7.B). Vítězem 2. kategorie se stal Matyáš Heczko (8.A), na 2. místě se umístil Marek Raška (9.B) a na 3. místě se umístila Barbora Turoňová (9.A).
Vítězům srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Všechny žáky, kteří se konverzační soutěže v anglickém jazyce zúčastnili moc chválíme a těšíme se zase za rok.

      

Ing. Martina Sutor a Mgr. Jitka Kaletová

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017