MADS – logo

MADS – logo projektu

První aktivitou, která proběhla v rámci mezinárodního projektu MADS, bylo vytvoření loga pro tento projekt. V rámci podzimní výuky vytvářeli naši žáci, především sedmých ročníků, logo projektu. Této soutěže se zúčastnili i žáci prvního stupně.
Poté proběhlo vyhodnocení nejlepšího loga. Loga hodnotili vyučující výtvarné výchovy a koordinátor projektu. Nejhezčí logo vytvořila Laura Vávrová ze 7.B. Gratulujeme! 

Toto logo se poté zúčastnilo online výběrového řízení mezi čtyřmi zeměmi našeho projektu. Tentokrát se nejúspěšnějším logem stalo logo, které reprezentovalo Slovenskou republiku. Tímto se stalo i oficiálním logem projektu MADS.

Renata Krosová, koordinátor projektu

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017