MŠ – Distanční výuka

Milí rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu plošného uzavření mateřských škol. Chápeme, že když máte doma školáka, je už i tak distanční výuka dost složitá….navíc je ještě potřeba sladit s „home office“  nebo péčí o mladšího sourozence.

Podporujme, proto rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi a to např., dostatkem volného pohybu, hry se stavebnicemi, zapojení do běžných činností (utírání nádobí, prostírání stolu atd.,), sebeobslužné činnosti, čtení s dětmi (povídání si o čteném, pokládání jednoduchých otázek, popsání obrázku atd.)

Využijte již nabízených stránek, kde se můžete inspirovat při vzdělávání dětí. www.predskolaci.cz, interaktivní učebnice “ zápis je tu“, webinář 

beseda pro rodiče předškoláků

Distanční výuka v týdenních cyklech:

Paní učitelky si pro Vás také připravili pracovní listy (vždy v týdenním cyklu), které je možno si vyzvednout v tištěné podobě během týdne od pondělí 8. března do pátku 12. března, od 7.00 hod – 15.00 hod. ve vestibulu základní školy (krabice s označením MŠ). Poté každé pondělí (po dobu uzavření MŠ) budou pro Vás připraveny nové pracovní listy.

Potěší nás, když přinesete vypracované pracovní listy k nahlédnutí zpět do MŠ po jejím otevření. Přejeme Vám pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky. Kolektiv MŠ

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím obracejte se na zástupkyni pro předškolní vzdělávání p. Šrámkovou na tel. čísle 730 330 492.


Distanční výuka od 6.4.2021 – 9.4.2021

Zima nám ještě ukazuje svou sílu, ale my už toužíme po jaru a těšíme se na sluneční paprsky. Čekání si můžeme tento týdne zpříjemnit třeba jarními činnostmi nebo pokusy, které jsme si pro Vás připravili. Chtěli bychom dětem přiblížit vlastnosti vnějšího světa zábavnou formou. Posilujeme tak přirozené poznávací city, rozvíjíme všechny smysly a osvojujeme si praktické dovednosti. Až půjdete na procházku, nespěchejte. Zpomalte a vnímejte podněty okolo sebe. Pozorujte mraky, poslouchejte ptáčky a přitom si s dětmi povídejte. Zprostředkujte dětem krásu přírody, která se ukrývá v maličkostech. Děkujeme

1)Jarní hra

2) Puzzle jaro

3) Píseň – „vozilo se slunce“- Až půjdete na procházku, můžete si vzít sebou křídy a namalovat sluníčko –  třeba před školou 

Jarní slunce – YouTube

4) Housenka

(1950) Pinterest

5) Spojovačka

6) Pokusy

sikovny-cvrcek.cz/pokusydeti

Studený porcelán – Dobré tipy domů (dobretipydomu.cz)

Distanční výuka od 29.3.2021 – 2.4.2021

Tento týden jsme si pro Vás připravili různorodé činnosti motivované obdobím Velikonoc. Zaměřili jsme se na předčtenářskou gramotnost, dodržení dějové linie příběhu, zdokonalování vyjadřování, osvojení si tradic, rozvíjení fantazie a jemné motoriky při barvení vajíček, praktických cvičeních, pečení beránka atd. Nezapomínejte si vyjít někam na procházku, objevovat krásy probouzející se přírody.

Dáváme na výběr více možností, je to jen na Vás, co si vyberete. 1)Malovaná ptáčata

2)Velikonoční zajíček

Okamih – Velikonoční tvoření – YouTube

zdobení kraslic — výtvarné návody a postupy na tvoření (vytvarne-navody.cz)

3)Velikonoční pexeso

4) Velikonoční týden

5) Procvičení ručiček a hlavičky

https://www.facebook.com/dott.ssamucipedagogista/videos/820189292189097/

https://www.facebook.com/watch/?v=3813412292083439

Pracovní listy od 22.3.2021 – 26.3.2021 „TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE“

I když to tak venku nevypadá, přivítejme spolu blížící se svátky jara. Tento týden se zaměříme na sluchové vnímání, rozvíjení fantazie, základních pohybových dovedností, ramenního kloubu, zápěstí a lokte, upevňování logického myšlení.

„Není krásnější smích než smích šťastných dětí“

Zacvičte si, protáhněte si tělíčko

Velikonoční říkanka

Vytleskej si jednotlivé obrázky a urči počáteční hlásku

Namaluj si velikonoční vajíčko podle své fantazie

Pracovní list

Jarní procházka

Cviky k uvolnění ruky, zápěstí

Jarní pexeso

Nezapomínejme na správný úchop tužky

JAK SPRÁVNĚ DRŽET TUŽKU 1. díl | Dobrý Krámek.cz – YouTube

Pracovní listy od 15.3.2021 – 19.3.2021 „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“

Pracovní listy se zaměřením na rozvíjení logického myšlení, posilování prostorové představivosti, obohacování slovní zásoby, užití pojmů: na, nad, pod, vedle, posilování schopnosti pokračovat v započatém řazení prvků, osvojení si číselné řady, kresba lidské postavy a uvědomění si její stavby.

Pracovní list 1: Namaluj do čtverce stejný počet tvarů, jako je teček na kostce, a všechny pak vybarvi

Pracovní list 2: Dokresli lidské tělo. Doplň oči, ústa, krk, vlasy….

Pracovní list 3: Pokračuj ve střídání tvarů

Pracovní list 4: Kresli podle diktátu: míč pod stůl, hrnek na stůl, židli vlevo od stolu, kočárek vpravo od stolu, botu před stůl, sluníčko nad stůl, hrušku do misky, vagonek za vláček

Pracovní list 5: Vyarvi obrázek z geo. tvarů a dokresli ho

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE

Věříme, že pro Vás budou tato videa inspirací a motivací pro vzdělávání dětí přirozeným způsobem v domácím prostředí.

Zde jsou odkazy na jednotlivá videa:

Úvod k sérii Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy – YouTube

Čteme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy) – YouTube

Spolu na zahradě (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy) – YouTube

Pečeme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy) – YouTube

Pracovní listy od 8.3.2021 – 12.3.2021 „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“

Pracovní listy se zaměřením na logické myšlení, prostorové a zrakové představivosti, rozvíjení matematických představ, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby. Prosíme rodiče, aby při plnění úkolů dbali na správný úchop psacího náčiní a správného posedu u stolu.

ÚCHOP PSACÍCH POTŘEB https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku/  

POSED U STOLU https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-sedet-nejen-ve-skole/  

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je uchop.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Spravny-sed.jpg.

Pracovní list 1: Nauč se malovat deštník a dokonči předepsaný vzor

Pracovní list 2: Pracuj podle diktátu maminky( zakroužkuj tmavé kolečko, krátkou šálu….)

Pracovní list 3: Doplň chybějící znaky do prázdného okénka, aby se v tabulce objevily všechny čtyři znaky právě jednou

Pracovní list 4: Vybarvi omalovánku: jedna tečka…žlutá barva, dvě tečky….oranžová barva, tři tečky…zelená barva, čtyři tečky…červená barva…pět teček….hnědá barva, šest teček…modrá barva

Pracovní list 5: Urči, který obrázek je první, poslední, druhý, předposlední….Který obrázek je před tulipánem, za sněhulákem….


1.3. 2021- 5. 3. 2021  Jarní prázdniny

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017