Nepřijati žáci do ŠD

Žáci s čísly: 9, 53, 54, 55, 56, 63, 2, 76, 77, 89, 95, 97, 71 nebyli z kapacitních důvodu přijati do Školní družiny.
  • ředitel školy Mgr. Jan Čechura

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017