Obvodní kolo recitační soutěže

Ve středu 27. 2. se konalo obvodní kolo recitační soutěže v Jablunkově. Děti z naší školy dosáhly vynikajících výsledků.

V nulté kategorii byl nejlepší Jakub Turoň. V 1. kategorii získala 2. místo Klára Czepczorová.

Třetí kategorii ovládly Karin Makarová – 1. místo a Zuzana Sikorová – 2. místo.

A také ve čtvrté kategorii zabojovaly dívky z Bystřice – Eliška Sližová ji vyhrála a Eliška Koštovalová byla druhá.

R. Gaurová

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017