Okrskové a současně okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 26.9. se do městského lesa v Jablunkově sjelo devět základních škol z okolních obcí. Své běžecké schopnosti si tam poměřilo celkem 105 žáků. To už je velká konkurence, ale naši se nezalekli a vynikajícími výsledky se vyhoupli na špičku v Jablunkovském okrsku. Za první třídy je to především David Kluz na 1. místě a Barbora Sikorová na 5. místě. Za druhé třídy nás úspěšně reprezentovali Tereza Kavalíková na 1. místě a Jiří Neugebauer na 5. místě. Ani Filip Labaj ze třetí třídy neodjel ze soutěže bez odměny. Získal stříbrnou medaili a Beata Čmielová se udržela v první desítce na 9. místě. Za kategorii čtvrtých tříd běžel Maxmilián Miech a za svůj skvělý výkon si přivezl bronz. Ema Viochnová pak obsadila 9. místo. David Konderla i Aneta Kubiszová se mezi páťáky dostali shodně na třetí místo. Velice všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci bystřické školy.

Mgr. Radana Wapieniková

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017