Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky jsme se rozhodli omezit provoz MŠ na jednotlivých třídách.

Děti budou rozděleny takto:

Děti 1., 3. a 5. třídy (Kosíci, Slavíci a Datlíci) budou spojeny v prostorách 1. třídy u kosíků.

Děti 2. a 6. třídy (Vrabčáci a Drozdíci) budou spojeny ve 2. třídě u Vrabčáků.

Děti 4. a 7. třídy (Sovičky a Sýkorky) budou spojeny ve 4. třídě u Soviček.

Prosíme všechny rodiče pobírající mateřskou, či rodičovský příspěvek, aby si své děti ponechali doma. Stejná prosba platí také pro rodiče pobírající ošetřovné na starší sourozence.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte učitelkám MŠ, setrvali co nejkratší dobu v prostorách školky. Toto opatření se týká zamezení šíření viru Covid-19.

Děkujeme za pochopení a o další situaci Vás budeme nadále informovat.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017