PF 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám jménem vedení základní školy a všech učitelů poděkoval za obětavou a časově náročnou spolupráci při distanční výuce našich žáků – Vašich dětí při opakovaném uzavření školy. Nastalá situace byla pro nás všechny něco zcela nového.

Bylo to období  obtížné pro žáky, rodiče a také pro učitele. Je nám zcela jasné, že kvalita domácí výuky nenahradí klasickou školní docházku. Doufám proto, že epidemie onemocněné Covid 19 co nejdříve skončí a všichni se vrátíme zdraví do školy ke své obvyklé práci.

Na závěr mi dovolte Vám popřát klidné a pohodové Vánoce, dětem radost pod stromečkem a do nadcházejícího roku 2021 především hodně zdraví, rodinnou pohodu a radost ze svých dětí.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017