Prevence proti dětské obezitě, přednáška v MŠ

Dnes, 14.3., se předškoláci zúčastnili přednášky týkající se prevence proti dětské obezitě. Děti si poslechly přednášku paní lektorky, pomocí prožitkového učení vyplnily různé úkoly a zábavnou formou tak byly seznámeny s touto problematikou.

Více fotografií zde.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017