Projekt MADS 2021/2022

PROJEKT MADS 2021-2022 – 2. rok spolupráce

I v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s partnery z mezinárodního projektu MADS. Je před námi druhý rok spolupráce a těšíme se i na osobní setkání. V minulém školním roce jsme společně s žáky splnili spoustu aktivit, ale vzhledem k pandemii COVID-19 se nám nepodařilo vycestovat. Proto jsme projekt byli nuceni prodloužit i na školní rok 2022-2023. Na pracovní schůzce učitelů na Slovensku na začátku září jsme naplánovali společně s našimi partnery setkání učitelů a žáků na další dva školní roky.

Setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

V letošním roce nás čeká opět spoustu aktivit týkající se národního kulturního dědictví, památek a tradic. Aktivity se opět budou týkat těchto oblastí: hudba, umění, tanec a zpěv.

Mezi první aktivity, které proběhnou na naší škole bude: Den Evropy, dílny týkající se tradic našich předků, vytvoření projektů o národním malíři J. Ladovi, soutěž talentů, vytvoření příběhu o hudebním nástroji.

Doufám, že se do těchto aktivit zapojí co nejvíce žáků naší školy. Ti nejaktivnější poté budou moci vycestovat do zahraničí nebo se seznámit s kamarády z partnerských škol v rámci mezinárodního setkání v Bystřici.

Těším se na naši spolupráci.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Trackback z vaší stránky.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017