Projekt Čtení

Úspěšný projekt

Do projektu se zapojilo v anglickém jazyce 386 dětí studujících anglický jazyk, tzn. 100%. V německém jazyce to bylo 19 dětí, což činí 21%. Přípravami a realizací celého projektu bylo zaměstnáno 7 učitelů, kterým všem děkujeme za zdárný průběh.

Myslíme si, že idea prohloubení jazykových znalostí formou četby v cizím jazyce je zajímavým zpestřením výuky a mnohdy předčí občas fádní články v učebnicích. Žáci se přesvědčili, že svoje vědomosti mohou uplatňovat ne pouze na školním, ale také na literárním poli. Díky četbě knih získali od 150 do 300 nových slovíček do své dlouhodobé paměti. Naučili se pracovat se slovníkem. Naučili se odvozovat významy slov podle kontextu. Naučili se formulovat cílené otázky a odpovědi. Naučili se vystupovat před kamerou. Naučili se pracovat s počítačovým program na tvorbu filmů. Naučili se práci v kolektivu. Naučili se vzájemné komunikaci. Naučili se nové sporty. Bylo toho zkrátka hodně nového. 

Četba v cizím jazyce bude díky úspěšnému projektu zapojována i v příštích letech do výuky cizích jazyků na naší škole.

   
 

Začínáme

Dne 12. 9. 2008 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projekt s Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008. Cílem tohoto projektu je podpořit jazykové vzdělávání na základě čtení různých děl světové literatury v jejich originálním jazyce.

Aktivitami podporovanými v rámci tohot programu jsou 
a. společné čtení ve třídě a škole
b. čtení s porozuměním obsahu kratších i delších textů a různých literárních žánrů v cizím jazyce
c.interpretace textů přiměřeného rozsahu v cizím jazyce
d.práce s výkladovými a cizojazyčnými slovníky
e. dramatizace textu

Vyučující cizích jazyků na naší škole Mgr. Roman Cymorek a Renata Krosová se zhostili úkolu sepsání žádosti o grant. Výsledkem jejich několikatýdenního snažení bylo sestavení žádosti o grant  s názvem Teamwork in Literature (týmová spolupráce v dílech světové literatury). Po odeslání žádosti jsme už netrpělivě očekávali termín 30. října 2008, kdy měly být vyhlášeny výsledky. S takovýmto projektem jsme do té doby neměli zkušenosti a v úspěch jsme pouze doufali. Vždyť na ministerstvo dorazilo kolem 450 žádostí a jen zhruba 50 bylo schváleno. Měli jsme ohromnou radost, když mezi vybranými školami jsme našli tu naši – bystřickou. Navíc jako jedné z mála škol byla přidělena dotace v plné výši!!!