Schůze Spolku rodičů

Vážení rodiče, ve středu 22. listopadu 2017 v 15:00 hodin proběhne v jídelně školy Bystřice schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice   Program jednání:
  1. Obecné informace o činnosti spolku
  2. Zpráva o hospodaření spolku
  3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2017/18
  4. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku
  5. Informace o připravovaných akcích v tomto školním roce
  6. Diskuse
  7. Závěr
Miroslav Slaninák, předseda spolkusrps@bystrice.cz

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017