Šestky v divadle – Hodina Komenského

Ve čtvrtek 6.2. navštívili žáci 6. ročníku divadelní představení v Trisii Třinec. Zhlédli inscenaci Divadla loutek Ostrava s názvem Hodina Komenského aneb Život J.A.K. trochu jinak, která pojednává o životě jednoho z našich největších Čechů. Ve třídě, ve které poškoláci čekají na svého učitele, herci zábavným, ale zároveň poučným způsobem seznamují během jedné vyučovací hodiny diváky s odkazem Komenského,a prochází tak život učitele národů od jeho narození až do smrti. Na jevišti, na kterém nechyběl humor, hravost a hlavně plné herecké nasazení, herci téma jemně zlehčili a pohlédli na Komenského život s úsměvem a nadsázkou. Tím přiblížili tuto na první pohled složitou osobnost poutavě i mladší generaci. Věřím, že představení všechny bez výjimky oslovilo.

Mgr. Martina Vondráčková

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017