Školská rada

Zákon zavádí školskou radu jako povinný orgán zřizovatele u základních, středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů, jehož účelem je umožnit účast zřizovatele, zletilých žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady na další volební období:

Mgr: Anna Kubátová – předsedkyně (zástupce zřizovatele)
Michaela Badurová – místopředsedkyně (zástupce pedagogických pracovníků)
Mgr. Blanka Chovancová – zapisovatelka (zástupce pedagogických pracovníků)
Mgr. Roman Wróbel – člen (zástupce zřizovatele)
Robert Hudzieczek – člen (zástupce zákonných zástupců žáků)
Mgr. Radim Mikulka – člen (zástupce zákonných zástupců žáků)

Zanechte komentář

Musíte být přihlášeni, abyste mohli psát komentáře.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848