Soutěž s panem Popelou

Soutěž s panem Popelou
„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
Tři kontejnery jsou umístěny u vchodových dveří k vedoucí školní jídelny a jeden u budovy nové školky.
Děkujeme za zapojení se do projektu.
 

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017