Spolek rodičů – schůze

Členská schůze Spolku rodičů Základní školy a mateřské školy Bystřice 848

  • středa 18.9.2019 v 15:15 hod jídelna základní školy
  • před členskou schůzi proběhne od 15:00 hod informativní schůze pro rodiče dětí z MŠ s vedením školy.

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Informace o připravovaných akcích v letošním školním roce
  3. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka pro školní rok 2019/2020
  4. Schválení rozpočtu pro školní rok 2019/2020
  5. Schválení výše členského příspěvku
  6. Diskuse
  7. Závěr

Miroslav Slaninák, Předseda spolku 

Tel: +420 725 050 943

srps@bystrice.cz

spolek rodičů_320

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017