Spolek rodičů

Účelem spolku je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících českou základní a mateřskou školu v Bystřici, včetně dislokovaných oddělení. Jeho účelem je zlepšení podmínek škol v oblasti materiální, zájmové a výchovné. K 1.3.2016 došlo ke sloučení SRPŠ ZŠ a SPRŠ MŠ

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848