Zápisy ze schůzí

2019 – 2020


Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice

18. září 2019 v 15:15 hod jídelna základní škola Bystřice

Program jednání:

1. Úvod

2. Informace o připravovaných akcích v letošním školním roce

3. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka pro školní rok 2019 – 2020

4. Schválení rozpočtu pro školní rok 2019/2020

5. Schválení výše členského příspěvku

6. Diskuse

7. Závěr

Úvod

Předseda spolku rodičů přivítal všechny přítomné a zástupkyni ředitele pro MŠ paní Miladu Šrámkovou. Rodičům nových žáku MŠ vysvětlil fungování spolku rodičů.

Informace o připravovaných akcích spolku

Termíny pro akce připravované v tomto školním roce jsou následující:

Večírek MŠ – zrušen pro slabý zájem rodičů

6.12. 2019 Rozsvěcování stromečku

15.2.2020 Školní ples

6.6.2020 Školní radovánky

12.9.2020 Den obce Bystřice

Volba předsedy místopředsedy a pokladníka pro školní rok 2019 – 2020


Návrh složení výboru spolku rodičů: – Miroslav Slaninák – předseda, Marek Kawulok – místopředseda, Jana Malá – pokladní.

Členská schůze schválila nový výbor ve složení:

Miroslav Slaninák – předseda, Marek Kawulok – místopředseda, Jana Malá – pokladní.

Schválení rozpočtu a výše členského příspěvku na šk. rok 2019/2020

Rozpočet pro školní rok 2019/20 byl schválen. Předpokládané výdaje: 522 680 Kč, předpokládané příjmy: 525 600 Kč.

Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2019/20

Navrhujeme příspěvek ponechat ve stejné výši jako doposud, tj. 200,-Kč/žáka. 

V případě finančních potíží rodičů je možno písemně požádat o snížení, nebo prominutí zaplacení členského příspěvku, které posoudí výbor spolku. 

Diskuse 

Výbor schvaluje nákup 160 ks dětských reflexních vest pro MŠ

Výbor schvaluje příspěvek na obědy pro žákyni …..po dobu září – prosinec 2019 z důvodů finanční tísně v rodině.

Závěr

2018 – 2019

Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice

25. září 2018 v 15:15 hod jídelna základní škola Bystřice

Program jednání:

1. Obecné informace

2. Informace o připravovaných akcích spolku
3. Schválení rozpočtu a výše členského příspěvku na šk. rok 2018/2019 4. Diskuse
5. Závěr

1. Obecné informace

Předseda spolku rodičů přivítal všechny přítomné a novou zástupkyni ředitele proMŠ paní Miladu Šrámkovou.

2. Informace o připravovaných akcích spolku

Termíny pro akce připravované v tomto školním roce jsou následující: 9.11.2018 Večírek školky
9.2.2019 Školní ples
1.6.2019 Školní radovánky

3. Schválení rozpočtu a výše členského příspěvku na šk. rok 2018/2019

Rozpočet pro školní rok 2018/19 byl schválen. Předpokládané výdaje: 531 140,- Kč, předpokládané příjmy: 532 600,- Kč.
Členské příspěvky na školní rok 2018/19 byly schváleny ve stejné výši jako minulý školní rok a to je 200,- Kč na žáka.

 1. Diskuse
 2. Závěr

2017 – 2018

Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice 19.4.2018

19. dubna 2018 v 15:00 hod jídelna základní škola Bystřice

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Informace ředitele školy
 3. Informace o připravovaných akcích v letošním školním roce
 4. Diskuse
 5. Závěr

1. Úvod

Konečně se podařilo právně ukončit původní Sdružení rodičů MŠ Bystřice, který zanikl sloučením se SRPŠ ZŠ Bystřice.

Co se týče proběhlých akcí tak se konal večírek školky s účastí zhruba 120 lidí a 24.února 2018 rodičovský ples, kterého se zúčastnilo 150 lidí.

V dotačním programu obce jsme získali na 6 projektů částku 47000,- Kč.

Máme požádáno o 20000,- z grantu z programu Hyundai Motor Manufacturing Czech „Společně 2018“.

Pokud víte o dalších štědrých sponzorech budeme rádi za tipy.

2. Informace ředitele školy

Ředitel informoval o přípravách na oslavy 90- let otevření české školy. Jelikož v jídelně bude probíhat občerstvení pro pozvané hosty musíme vymyslet, kde dětem předáme občerstvení.

3. Informace o akcích

Hlavní akcí, kterou organizujeme, jsou radovánky. Letos se uskuteční 2.6.2018 a budou kvůli oslavám 90 let školy trochu jiné.

 • Bude pozváno zhruba 200 hostů, bývalí učitelé a pracovníci školy
 • Opět chceme nabídnout pestrý program a skupinu BLAF.
 • Atrakce by měly být zase pro naše děti zdarma (loni 60000,-)
 • Do stánků a ke vstupnému potřebujeme 50 rodičů
 • Do pečení se mohou zapojit i rodiče žáků II. stupně
 • Budeme rádi, když se přihlásíte (vracenkami) na výpomoc, nebo už nám můžete i dnes nechat kontakt na Vás.

15.6.2018 proběhne v areálu školky Dětský den.

Další velkou akcí je Den obce 8.9.2018 se skupinou NONAME. Do stánků bude potřeba cca 25 lidí.

4. Diskuse 

5. Závěr


Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice 22.11.2017

22. listopadu 2017 v 15:00 hod jídelna základní škola Bystřice


Program jednání:

 1. Obecné informace o činnosti spolku
 2. Zpráva o hospodaření spolku
 3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2017/18
 4. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku
 5. Informace o připravovaných akcích v letošním školním roce
 6. Diskuse
 7. Závěr                             1.Obecné informace o činnosti spolku

Účelem našeho spolku spolupracovat s českou základní a mateřskou školu v Bystřici, včetně dislokovaných oddělení a přispíváme ke zlepšení podmínek škol v oblasti materiální, zájmové a výchovné. Abychom toto měli, z čeho financovat nestačí jen vybrat členské příspěvky, ale musíme se snažit získat finanční prostředky i jinak. Mimochodem, členské příspěvky tvoří jen zhruba ¼ příjmu našeho spolku. Zbytek získáme na našich a obecních akcích, od sponzorů ale i od obce Bystřice v podobě o DOTACÍ na podporu a rozvoj činnosti neziskových subjektů

Hlavní akcí, kterou organizujeme, jsou radovánky, Letos byly se skupinou BUTIQUE

příští rok se uskuteční 2.6.2018 a budou kvůli oslavám 90 let školy trochu jiné.

 • Opět chceme nabídnout pestrý program a skupinu BLAF.
 • Atrakce by měly být zase pro naše děti zdarma (letos 60000,-)
 • Do stánků a ke vstupnému zhruba 50 lidí
 • Děkujeme rodičům za zapojení do pečení domácích zákusků – letos 70 rodičů školka má navrch, ale to je tím, že jsme zapojili jen 1. stupeň ZŠ, asi rozšíříme
 • Budeme rádi, když se přihlásíte (vracenkami) na výpomoc

Další velkou akcí je Den obce – ten příští se přesune opět na konec prázdnin, NONAME  cca 25 lidí.

Pro rodiče MŠ organizujeme v listopadu společenský večírek. Letos je bohužel slabý zájem koná se tento pátek (viliovky)

Ples

 • Letos v únoru se uskutečnil nově ve vestibulu školy (stejně jako večírek MŠ)
 • Další připravujeme opět v těchto prostorech v sobotu 24.února 2018.
 • Jste srdečně zváni. Podrobnosti ve škola online a na FB

Letos gastronomicky zajišťujeme Rozsvěcování stromečku 6.12. od 16:30 hod před polyfunkčním domem. Vystoupí dětské sborečky a další hosté. Přijďte na Vánoční punč, nebo svařáček.

Daří se nám čerpat finance i z dotačního programu obce. Letos se nám podařilo získat podporu pro 6 projektů ve výši 63000,-

Dále spolufinancujeme spoustu akcí v MŠ, ZŠ a družině, které vám přiblížím ve zprávě o hospodaření spolku.

Letos nově přidělili každému třídnímu učiteli částku 50,- Kč na žáka /rok. U MŠ to bude 100,- Kč na žáka a rok. Tyto finance mohou použít pro žáky na libovolnou akci.

Snažili jsme se zkulturnit i prodejní stánek, kde došlo k vystěhování, vymalování a montáži nové kuchyňské linky.

Děje se toho hodně a tak bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podílejí na těchto akcích.

2. Zpráva o hospodaření spolku

3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2017/18

Navrhujeme příspěvek ponechat ve stejné výši jako doposud, tj. 200,-Kč/žáka. Jelikož všichni žáci čerpají výhody ve stejné výši, nebude u druhého a dalšího dítěte poskytována sleva na členský příspěvek ve výši 50,- Kč.

V případě finančních potíží je možno písemně požádat o snížení, nebo prominutí zaplacení členského příspěvku, které posoudí výbor spolku.

4. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku – Výbor spolku 

Jelikož funkční období výboru je jeden školní rok zvolíme dnes nový. V současnosti pracoval výbor ve složení – Miroslav Slaninák – předseda, Libor Špičák – místopředseda, Jana Malá – pokladní.

Členská schůze schválila nový výbor ve složení:

Miroslav Slaninák – předseda, Marek Kawulok – místopředseda, Jana Malá – pokladní.

5. Informace o připravovaných akcích v letošním školním roce

Rodičovský ples – 24.2.2018

Školní radovánky – 2.6.2018

Den obce Bystřice – 8.9.2018

6. Diskuse 

Zápis ze schůze výboru Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice 1.9.2017

Zapsal: Miroslav Slaninák
Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice, Bystřice č. 848, 739 95 Bystřice nad Olší
Datum konání: 1.9.2017
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: Klub zábavy a sportu, Vendryně Zaolší
Přítomni: Miroslav a Radka Slaninákovi, Zbyšek a Jana Malí, Zdeňka a Marek Kawulokovi, Aleš a Renata Krosovi, Radek a Drahomíra Kropovi, Přemysl Branc, Přemysl a Pavla Szlauerovi
Program:
Úvod
Organizační záležitosti pro školní rok 2017/2018
Schválení limitů pro rok 2017/2018
Diskuze
Závěr
V úvodu přivítal všechny přítomné předseda SRPŠ pan Miroslav Slaninák.
Navrhujeme, pro zjednodušení čerpání finančních prostředků, přidělit každému třídnímu učiteli částku 50,- Kč na žáka /rok. U MŠ to bude 100,-Kč na žáka a rok. Tyto finance lze použít pro žáky na libovolnou akci. Vyúčtování proběhne 2 x ročně k 31.12 a k 30.6..
Budou vydány pravidla, kde vše podrobně vysvětlíme. Tradiční akce budou hrazeny stejně jako doposud. U ostatních akcí je třeba na začátku školního roku požádat spolek o schválení profinancování (nejzazší termín 1. třídní schůzky v daném školním roce). Výbor danou akci projedná a schválí výši příspěvku. Dále je třeba pracovat na získávání nových aktivních členů do našeho spolku. Byl stanoven termín večírku na 24. listopadu 2017 v 18:30 ve vestibulu základní školy. Byl stanoven termín školního plesu na 24.únor 2018 v 19:00 ve vestibulu základní školy.
Usnesení:
1. Výbor schvaluje program školních radováne k 2.6.2018. Školní vystoupení žáků. DJ „žák školy“ Diskotéka pro spolužáky. Koncert skupiny BLAF.DJ – diskotéka do 1:00.
2. Výbor schvaluje příspěvek ve výši 50,- Kč na žáka ZŠ a 100,- Kč na žáka MŠ.
3. Výbor neschvaluje příspěvek na 10 balení papírových kapesníků na žáka MŠ.
4. Výbor schvaluje termín pro podání žádostí o profinancování akcí do 1. třídních schůzek.
 5. Výbor schvaluje termín pro večírek MŠ – 24.11.2017 a termín pro školní ples – 24.2.2018.
6. Výbor schvaluje příspěvek 3000,- Kč na přípravu kulturní program večírku.
7. Výbor schvaluje termín soustředění pro přípravu kulturního programu na 29.9. – 1.10.2017
8. Výbor schvaluje peněžní dar školní družině ve výši 25000,- Kč.
9. Výbor neschvaluje peněžní dar DDM Bystřice.
10. Výbor neschvaluje částku 12000,- Kč na obnovení softbalového vybavení.
11. Výbor schvaluje vystoupení POOL DANCE tanečnice na večírku a školním plese.
12. Výbor schvaluje částku ve výši 10000,- Kč na školní rok, pro fond ředitele školy na mimořádné výdaje.
13. Výbor schvaluje zakoupení nového grilovacího roštu.
14. Výbor schvaluje zakoupení 6 m nožového stanu pro zastřešení posezení proúčinkující a učitele.
15. Výbor schvaluje zřízení www stránek spolku rodičů.
Zápis členské schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice 1. 3. 2016
Zapsal: Miroslav Slaninák
Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice č.p.848, 739 95 Bystřice nad Olší
Datum konání:1.3.2016
Čas konání: 15.15 hodin
Místo konání: jídelna ZŠ Bystřice
Program:
Obecné informace
Návrh nových stanov v souladu s novým OZ
Schválení nových stanov
Příprava radovánek a obecních akcí
Příjem nových členů výboru spolku
Diskuse
Závěr
V úvodu všechny přítomné rodiče přivítal předseda pán Miroslav Slaninák. Poslední dobou je bohužel nedostatek rodičů, jenž jsou ochotni aktivně pracovat pro SRPŠ. Z tohoto důvodu došlo 1.3.2016 ke sloučení ŠRPŠ ZŠ a SRPŠ MŠ do jednoho Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Tím se zjednoduší organizace veškerých akcí a rodiče mohou být aktivní ve spolku i po ukončení předškolní docházky svých dětí. Veškerá práva a povinnosti a majetek a finance Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Bystřice přecházejí na Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Byl předložen návrh nových stanov Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice, který je v souladu s novým občanským zákoníkem. Nové stanovy byly jednohlasně schváleny a budou předány soudu k zápisu do Spolkového rejstříku společně s úpravou názvu spol ku na Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Veškeré ostatní nálež itosti jsou nezměněny. V lednu byl předán veškerý majetek a finanční prostředky na účtu i pokladně nové pokladní a předsedovi. Bylo zřízeno elektronické bankovnictví a vydány 2 platební karty k účtu spolku. Místopředsedou Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice byl zvolen pan Libor Špičák. Byl přednesen návrh, poskytnout dětem na letošních dětských radovánkách, které proběhnou 11.6. 2016, atrakce zdarma. Po oslovení 2 společností byla vybrána nabídka pana Trtíka. Děti budou mít na radovánkách zdarma tyto atrakce: Bunge trampolíny 4 v 1, kolotoč dětská manéž, malý řetízkový kolotoč, nafukovací skluzavku. Za zvýhodněnou cenu 30, – bude k dispozici atrakce Scat Mixer. Byla schválená částka za pronájem těchto atrakcí ve výši 30 000,- Kč. Byla schválená výše vstupného na Dětské radovánky – 40,- Kč. Termíny letošních školních a obecních akcí: Májovka – 7.5.2016 – ROCK AND ROLL BAND MARCELA WOODMANA. Dětské radovánky – 11.6.2016. Den obce Bystřice – 27.8.2016 – Peter Cmorík.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017