TV Stará

Své první vystoupení před svými spolužáky a rodiči si vyzkoušela většina z 28 žáků nepovinného předmětu Dramatická výchova. Předvedli své schopnosti v představení TV Stará, kde si někteří diváci mohli připomenout programy české televize minulého století. Děkujeme panu učiteli Igoru Zahradnikovi za ozvučení a přejeme všem pohodové svátky.
Mgr. Petra Michalková
Pár fot z generální zkoušky naleznete zde.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017