Výstavba nového objektu mateřské školy

Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy, která bude realizována v areálu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848. Nový objekt bude mít kapacitu 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, ozelenění a pořízení vnitřního vybavení. V objektu mateřské školy budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 dětí. Jedna třída bude pro děti do 3 let věku. Na základě poptávky rodičovské veřejnosti a zkušeností zástupkyně ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání se nepředpokládá úplné naplnění této třídy mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do mateřské školy přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude smíšená. Věkově smíšené třídy mají pozitivní vliv jak na vývoj dětí (starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí se sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí). Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál školy, což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.)

Logo EU

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017