Zahájení distanční výuky od 12.dubna 2021

Vážení rodiče,

počínaje příštím týdnem bude znovu obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně. Tato výuka bude realizována rotační formou, kdy v jeden týden se bude prezenčně vzdělávat pouze polovina žáků 1. stupně.
Věřte, že děláme maximum pro to, aby celý průběh rotační výuky byl co nejméně problémový.

V rámci naší školy budou třídy 1.stupně rozděleny následovně:

od pondělí 12.dubna – 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A,  5.A  – (7 tříd)
od pondělí 19.dubna – 1.C, 2.B, 2.C, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C  – (7 tříd)
Stejným systémem budou děti prezenčně navštěvovat školu i nadále až do konce školního roku nebo do odvolání.

Budovy školy budou otevřeny od 7.30 hodin, neposílejte děti prosím do školy dříve. Výjimku mají pouze děti, které dojíždějí.


Po ukončení vyučování jdou žáci na oběd a pak do družiny. Zde bude zachována homogenita skupiny. Školní družina bude v provozu do 16.30 hodin. Ranní družina nebude.

Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd do jídlonosiče od 12.45 hodin.

Testy a testování obecně

Aby se žák mohl zúčastnit prezenční výuky, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Žák musí být otestován antigenním nebo PCR testem na onemocnění Covid 19 ve zdravotnickém zařízením, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o výsledku ne starším 48 hodin předloží žák při vstupu do školy, na základě tohoto povrzení mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 2. Žák bude testován na přítomnost onemocnění Covid 19 samotesty při zahájení vyučování v 8 hodin v kmenové třídě za dohledu třídní učitelky. V případě negativního výsledku mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 3. Žák se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid 19 starším 14 dnů.
 4. Žák doloží, že od posledního pozitivního PCR testu na onemocnění Covid 19 uplynulo méně než 90 dnů (samozřejmostí je, že t. č. žák nesmí být Covid pozitivní). Potvrzení vydá lékař.

Na naší škole bude testování probíhat dvakrát v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) pomocí samotestů Singlclean.
Popis testování zde: pro rodiče | testování.edu.cz .

Dětská skupina pro děti vybraných profesí

Dále upozorňuji, že mimořádným opatřením byly rozšířeny výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí viz níže). Dětem zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Školní skupina v naší škole zajistí dohled nad žáky a postará se o ně do té doby, než budou vyzvednuty zákonnými zástupci (v čase od 8:00 do 16.30 hodin).

I žáci, kteří budou v dopolední družině, musejí podstoupit testování.

V případě, že máte nárok na zařazení vašeho dítěte do této skupiny a hodláte tento nárok využít, prosíme, kontaktujte co nejdříve vedení školy.

Těšíme se na shledání s našimi žáky.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Pozn.: určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebopedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzení zaměstnavatele.

Trackback z vaší stránky.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017