Zápis do první třídyZápis do první třídy se uskuteční prezenční formou ve škole ve čtvrtek dne 29.dubna 2021 v době od 8 do 17 hodin. Rodiče se zapíší u zástupkyně mateřské školy paní Milady Šrámkové do seznamu podle času, na každé dítě je vyhrazen čas připbližně 20 minut.

Zápis proběhne na budově 848 v učebnách ve druhém patře.
Mgr. Jan Čechura, ředitel školyTrackback z vaší stránky.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017