Zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis do první třídy pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční ve středu dne 19. dubna 2017 v budově 848 v době od 8 do 17 hodin. Rodiče se se svými dětmi dostaví podle časového harmonogramu tak, jak se zapsali v mateřské škole u zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věry Navrátíkové. Zápis provedou budoucí učitelky prvních tříd paní Mgr, Jitka Koždoňová a Mgr. Kateřina Szkanderová.

Výsledky zápisu budou dostupné ještě v den zápisu na webových stránkách školy.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017