Změna skupin plaveckého výcviku MŠ

Děti 1., 3., 5. a 6. třídy budou nově navštěvovat plavecký kurz každý čtvrtek v 10:00. Děti 2., 4. a 7. třídy budou plavecký kurz navštěvovat každý pátek V 8:00.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017