Zápis do první třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 vzhledem k mimořádné situaci proběhne v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní účasti dítěte či zákonných zástupců.

Přihlášku lze podat následujícími způsoby:

  1. poštou na adresu ZŠ a MŠ Bystřice 848, 739 95 Bystřice nad Olší 848
  2. elektronicky na adresu skola@zs-bystrice.cz, opatřenou elektronickým podpisem
  3. datovou schránkou školy hhsk8qp
  4. osobně do poštovní schránky na vstupu do školy na budově 848
  5. osobně po telefonické domluvě v úředních hodinách školy v pondělí a středu od 8 do 11 hodin

Rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku sami vytisknout a budou ji chtít vyplnit ve škole, se objednají telefonicky u sekretářky na čísle 558 558 200
( v úředních hodinách školy v pondělí a středu od 8 do 11 hodin ).

Pokud budou rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, doloží zákonný zástupce:

  1. doporučení dětského lékaře
  2. doporučení školského poradenského zařízení

Po zahájení výuky v letošním školním roce bude svolána schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Všechny přihlášené děti budou k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021 přijaty.

Věřím, že přes nestandardní podmínky zápis společně zvládneme k oboustranné spokojenosti.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Formuláře k vytisknutí:

3. Seznam potřeb pro výuku v 1. třídě – doplníme

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017