O spolku rodičů

Nahoru
Vítáme Vás na stránkách Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice, který vznikl sloučením SRPŠ ZŠ a SRPŠ MŠ Bystřice 1. 3. 2016. Změnu názvu si vyžádala novela Občanského zákoníku a taktéž sloučení obou sdružení.

Našim cílem je pokračovat v práci SRPŠ ZŠ i SRPŠ MŠ a organizovat tradiční akce, jako jsou Dětské radovánky, Večírek školky a Školní ples. Dále budeme stále zajišťovat občerstvení na obecních akcích, jako jsou Májovka a Den obce a možná i dalších.

Doufáme, že budete sledovat dění v našem spolku a budeme velice rádi, když občas přidáte i „ruku k dílu" a pomůžete při náročné organizaci akcí, díky nimž můžeme přispívat našim dětem na školní i mimoškolní činnosti, které byste jinak museli hradit sami, nebo by se vůbec neuskutečnily. Věříme, že tímto zlepšíme informovanost rodičů a jejich zájem o aktivní práci ve spolku.

předseda spolku Miroslav Slaninák

Mail: srps@bystrice.cz

DOTOVANÉ AKCE – Spolek rodičů

1. stupeň ZŠ
• Mrštné tělo • Školní divadlo • Soutěže – recitační, pěvecká • Divadelní představení – doprava
2. stupeň ZŠ
• Sboreček • Besedy – Občanská nauka • Osvětim exkurze • Pohár rozhlasu • Lyžák • Almanach • Večírek 9. třídy • Konverzační soutěž Aj
ZŠ CELÁ
• Den dětí (program DDM) • Radovánky • Třídní záležitosti • Mikuláš • Knižní odměny (závěr roku)
• Velikonoce • Karneval • Den dětí • Den matek • Vánoční besídka • Knihy pro předškoláky • Výlet • Radovánky
ŠKOLNÍ DRUŽINA
• Prima holka, kluk • Pěvecká soutěž • Noc s Andersenem • Týden zdraví • Zahradní slavnost • Rozloučení s páťáky • Opravy koloběžek