Školní jídelna

Nahoru
Výdeje pokrmů:
  • Přesnídávka:  8:30 hod.
  • Oběd: 11:30 hod.
  • Svačina: 14:15 hod.
 
Způsob odhlašování obědů během roku:
Odhlášky obědů na stránkách e-strava ulrich je možné provádět nově i o víkendu až do pondělí 7h ráno. 
Doporučuji si stáhnout aplikace e-strava ulrich v Google play nebo App store. Po naistalování se přihláste na jídelnu mateřské školy(401) a zadáte údaje svého dítěte (kód, heslo). V této nové aplikaci lze uložit více strávníků i z jiných jídelen. Je důležité vyplnit okénko "emailová adresa". Všechny změny (odhlášky, přihlášky) provedené v této aplikaci, budou potvrzené zprávou na Váš email. Pokud takovou zprávu neobdržíte, tak jste odhlášku neprovedli správně!
Kdo zapomněl kód dítěte, volejte na tel. č. 558 558 234.
 
Cena obědů - změna platná od 1. dubna 2023
Od ledna 2022 dochází ke změně ceny obědů a také ceny nedotované stravy (NS=doplatek za neodhlášeý oběd). Prosíme rodiče, aby si tak navýšili finanční limit v bance.
3 - 6 let    celodenní strava      43 Kč        (přesnídávka 9,-Kč, oběd 25,-Kč, svačina 9,-Kč)
                  polodenní strava     34 Kč         (přesnídávka + oběd)

 
7 -10 let    celodenní strava      46 Kč    (přesnídávka 10,-Kč, oběd 27,-Kč svačina 9,- Kč)
                   polodenní strava      37 Kč    (přesnídávka + oběd)

Způsob placení:
  • Bezhotovostní platební styk (INKASO)
  • K 20. dni měsíce bude provedeno inkaso stravného na následující měsíc.
  • K 11. dni měsíce bude provedeno inkaso školného na příslušný měsíc. 
Problémy nebo připomínky ke stravě rodiče hlásí vedoucí jídelny p. Nemecové.  Zde je také k nahlédnoutí vnitřní řád školní jídelny. Jídelní lístek je vyvěšen na každé třídě.


(128kb)
(50kb)
(3277kb)
(47kb)