Škola

Nahoru

Současnost základní a mateřské školy

Ve školním roce 2022/2023 se ve 27 třídách učí celkem 516 žáků 1. – 9. ročníku základní školy (na 1. stupni ve 13 třídách 253 žáků, na 2. stupni v 14 třídách 263 žáků) a v 8 třídách mateřské školy je 169 dětí.
Školní družina má 6 oddělení s kapacitou 180 dětí.

Ve škole pracuje 61 pedagogických pracovníků - 16 učitelek v mateřské škole a dvě asistentky pedagoga, 39 učitelů a učitelek v základní škole a 3 asistentky pedagoga, 6 vychovatelek ve školní družině, školní psycholožka a speciální pedagožka. 

Výuka ve všech ročnících a předmětech probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Provoz školy zajišťuje 17 kuchařek ve dvou školních jídelnách a 37 správních zaměstnanců. 

Odborné učebny i tělovýchovné prostory slouží žákům české základní školy a rovněž žákům základní školy s polským jazykem vyučovacím. V prostorách školního areálu je možno využít široké nabídky pro sport i odpočinek (sauna,  squash, krytý bazén, 3 tělocvičny a venkovní sportovní atletický areál). Škola se tak stala centrem sportovního i kulturního dění v Bystřici i širokém okolí.


Historie školy

 Po vydání patentu o zrušení nevolnictví byla dána svoboda "řemeslům a kumštům se učiti” a vyučování dětí zdejších a z okolních obcí bylo zahájeno v Bystřici v roce 1784. V druhé polovině 19. stol. přibylo tříd a po skončení první světové války tu děti docházely do šestitřídní obecné školy. V příštích letech přibyly dvojjazyčné školy obecné a měšťanské, po druhé světové válce pak došlo k úpravě jednotného školství a zavedení povinné školní docházky do 15 let.
 
GALERIE Historie školy 1
 
V průběhu let došlo k výstavbě školních budov jak v centru obce, tak i v osadě Paseky-Gruň. Neuspokojivý stav v umístění učeben, roztříštěných na několika místech v obci, měla vyřešit stavba školy pro děti z českých rodin. Slavnostní otevření školy se uskutečnilo 28.8.1927. Budova slouží svému účelu dodnes.
 
GALERIE Historie školy 2

 V průběhu let 1997-1999 došlo k postupné dostavbě školy do současné podoby včetně odborných učeben, tělovýchovných zařízení i hřiště. V roce 2001 byl otevřen i nově dostavěný krytý bazén.
Od 1. 1. 2003 se staly součástí zařízení místní mateřské školy. V současnosti zabezpečuje škola výchovu a výuku dětí ve věku 2 – 15 let.

Na začátku školního roku 2018/2019 byla otevřena nová dvoutřídní mateřská škola pro 48 dětí a současně byla uzavřena nevyhovující mateřská škola č.p. 295 (U baráků). V září 2019 byla po půlroční práci otevřena nástavba na budově staré české školy. V nástavbě byly vybudovány celkem 4 učebny, z toho jedna kmenová a tři odborné – počítačová, jazyková a pro přírodné vědy, dále kabinety a přípravny pro učitele a skladovací prostory. Kromě toho bylo upraveno okolí školy ve dvorní části a vybudován výtah a budova se tak stala zcela bezbariérová.