Učitelé základní školy

Nahoru

Učitelé základní školy 2022/2023

Vyučující na 1. stupni ZŠ
 1.A  Jitka Koždoňová  jkozdonova@zs-bystrice.cz  budova 848  telefob 558 558 208
 1.B  Kateřina Szkanderová  kszkandrova@zs-bystrice.cz  budova 848  telefon 558 558 208
2.A Marie Szotkowská, Mgr. mszotkowska@zs-bystrice.cz budova 848 telefon 558 558 207
2.B Radka Gaurová, Mgr. rgaurova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
3.A Jarmila Ulichová, Mgr. julichova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
3.B Iva Čečotková, Mgr. icecotkova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
3.C Radana Wapieniková, Mgr. rwapienikova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
4.A Blanka Chovancová, Mgr. bchovancova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
4.B Petra Michalková, Mgr. pmichalkova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
4.C Denisa Sikorová, Mgr. dsikorova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
6.A Marcela Svidrová, PaedDr. msvidrova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
5.B Petra Labajová, Mgr. plabajova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
5.C Marie Sztwiertniová, Mgr. msztwiertniova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 208

Vyučující na 2. stupni ZŠ

6.A        
6.B        
6.C        
7.A Lenka Svidrová, ing. lsvidrova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 217
7.B Beata Aviles Andrade, Mgr. baviles@zs-bystrice.cz budova 848 C2 telefon 558 558 205
7.C Irena Zogatová, Mgr izogatova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 217
7.D Helena Cemerková, Mgr. hcemerkova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 217
8.A Jana Wolná,Mgr. jwolna@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 216
8.B Lucie Otrubová, Dis. lotrubova@zs-bystrice.cz budova 848 C3 telefon 558 558 207
8.C Martina Sutor, ing. msutor@zs-bystrice.cz budova 848  C2 telefon 558 558 205
9.A Renata Krosová, Mgr. rkrosova@za-bystrice.cz budova 848 C1 telefon 558 558 206
9.B Šárka Skupieňová,Mgr, sskupienova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 218
9.C Táňa Mrozková, Mgr, tmrozkova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 215
9.D Blanka Kowolowská, Mgr.   bkowolowska@zs-bystrice.cz  budova 848 E2 telefon 558 558 228 
9.A Monika Vítková, Mgr. mvitkova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 219

Kateřina Brozdová, Mgr. kbrozdova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 217
  Petra Kozelková, Mgr. pkozelkova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 204
  Jiřina Košuličová, ing. jkosulicova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 219
  Tomáš Krsek, Mgr. tkrsek@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 215
  Libuše Filipczyková, Mgr. lfilipczykova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 218
  Libuše Čechurová, Mgr. lcechurova@zs-bystrice.cz budova 848 E2 telefon 558 558 228
  Zdeňka Laštůvková, Mgr. zlastuvkova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 224
  Jakub Wolny. Mgr. jwolny@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 216
  Ivo Konvička, Mgr. ikonvicka@zs-bystrice.cz budova 848 E1 telefon 558 558 224
  Lucie Ruščinová. Mgr. lruscinova@zs-bystrice.cz budova 848 C1 telefon 558 558 206 
  Kateřina Kotasová, Mgr. kkotasova@zs-bystrice.cz budova 848 C1 telefon 558 558 201
  Igor Zahradnik izahradnik@zs-bystrice.cz budova 848 C1 telefon 558 558 202

Asistentky pedagoga:

Aneta Klusová aklusova@zs-bystrice.cz budova 848
Žaneta Skulinová zskulinova@zs-bystrice.cz budova 848  telefon 558 558 205
Tereza Nowak  tnowak@zs-bystrice.cz
budova 402

Pro kontaktování učitele nebo asistentky pedagoga doporučujeme použít zprávy ve Škole Online. (Ostatní – Zprávy – Odeslat zprávu)