ZŠ Bystřice Homepage

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTŘICE 848

OKR. FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSP.ORG.

Školní poradenské pracoviště

Nahoru

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Pracuje jako školní metodik prevence, organizuje přednášky a besedy pro žáky i učitele.
Školní metodik prevence – Mgr. Taťána Mrozková
telefon 558 558 215
Konzultační hodiny po dohodě s preventistou kdykoliv.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog – Mgr. Eva Liberdová
telefon 558 558 209

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr, Lucie Walicová
telefon 558 558 209

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce – Mgr. Tomáš Krsek
telefon 558 558 215
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ JE UMÍSTĚNO V NÁSTAVBĚ BUDOVY 402, 3.PATRO. PRACOVIŠTĚ JE PRO ŽÁKY, UČITELE A KONZULTACE S RODIČI OTEVŘENÉ:
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8 do 15 hodin a středa v době od 8 do 17 hodin