ZŠ Bystřice Homepage

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTŘICE 848

OKR. FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSP.ORG.

Aktuality ZŠ

Nahoru
Mezinárodní setkání projektu MADS na Slovensku

Dne 18. října 2022 v odpoledních hodinách jsme se společně s vybranými žáky třídy 8. C vypravili na mezinárodní setkání na Slovensko v rámci projektu MADS. Cílem naší cesty a zároveň i hostitelskou školou byla ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou. 
Čekal nás bohatý a zážitky nabitý sedmidenní program, během něhož jsme plnili cíle projektu. První den se nesl v duchu vybalování, ubytování a seznamování se ostatními účastníky projektu z partnerských zemí – Španělsko, Portugalsko a Slovensko. Po seznámení nám už nic nebránilo v tom absolvovat společný program.  
První společný výlet se odehrával v Košicích. Zde jsme si prohlédli historické centrum a jeho kulturní dominanty, k nimž patří například katedrála svaté Alžběty a muzeum Rodošto.  
Druhý den nás čekalo slavnostní uvítání ve škole. Cílem bylo nejen poznat místní vzdělávací systém, ale zároveň i načerpat a předat si vzájemnou inspiraci či náměty do výuky. Společnému programu v místní základní škole vládl pro tento den tanec. Každá země předvedla typický tanec svého kraje a ostatní účastníci měli za úkol se ho naučit a předvést. Pátek byl den tvoření a souznění s přírodou. Dominantou Rakovce je posvátný dub, který patří mezi dva nejstarší stromy na Sloven-sku. Žáci ho nejprve ve skupinách tvořili metodou 3D a 2D. Tento přírodní skvost jsme měli následně možnost nejen spatřit, ale i obejmout a ucítit tak jeho magickou moc. Ve stejný den se konalo 55. výročí školy, kterého jsme se jako hosté aktivně zúčastnili a přispěli do něj i svým programem. Naši žáci předvedli místní tanec, tzv. klepaný valčík, a zazpívali lidovou píseň Pasala volky. Vystoupení tak bylo obohaceno o malou mezinárodní přehlídku české, slovenské, portugalské a španělské kultury. Po oficiální části programu se žáci odebrali na návštěvu do slovenských rodin, kde strávili čas ve společnosti svých kamarádů a jejich rodinných příslušníků.  
Víkendová část nám začala v Michalovcích. Zde jsme navštívili místní muzeum a prohlédli si centrum města. V neděli nás čekal nejnáročnější den, jehož cílem byla návštěva národního parku Pieniny. První mezi zastávka se konala v Nestville Park, kde jsme po absolvování prohlídky histo-rické části zaměřené na lidová řemesla nahlédli do čokoládovny a bylo nám poodhaleno tajemství výroby čokolády. Poté jsme zamířili na chatu Pieniny, ve které nás čekal oběd. Svéráznost tohoto prostředí podpořil poslech živé lidové kapely, jež dotvářela tu pravou gorolskou atmosféru. Po vydatném obědě a dezertu jsme během příjemné procházky obdivovali místní přírodu a okolí. Den to byl nabitý, náročný, ale místní kultura a příroda nás nabila svěží energií.  
Pondělí bylo oficiálně posledním projektovým dnem. Strávili jsme ho ve škole, kde proběhlo ukončení projektu, pár administrativních úkonů včetně bilancování a v neposlední řadě loučení. Byl to dlouhý, krásný týden plný hudby, tance, umění a zpěvu. Cíl projektu byl bezesporu splněn a nám zůstávají nová přátelství, pestré vzpomínky a nezapomenutelné zážitky.

Mgr. Kateřina Brozdová, Mgr. Helena Cemerková
 
GALERIE MADS 2
 
 
 

Mohlo by Vás zajímat..