ZŠ Bystřice Homepage

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTŘICE 848

OKR. FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSP.ORG.

Projekty

Nahoru

MADS 2020-2023

MADS – Music, art, dance and song join us 2020-2023

Hudba, umění, tanec a zpěv nás spojuje

Cílem mezinárodního projektu MADS je rozvíjet a posilňovat hodnotu evpropského kulturního dědictví (EKD).

Kulturní děditctví spojuje Evropu pomocí společné historie a hodnot. Reprezentuje tako bohatství a rozmanitost našich kulturních tradic. Naše společné kulturní dědictví musíme pochopit, vážit si ho a ctít ho. Kulturní dědičví není jen odkazem minulosti. Ukazuje nám i cestu vpřed a pomáhá nám vytvářet naši budoucnost. Kulturní dědictví slibžuje lidi a příšpívá k soudržnosti společnosti. 

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. Prostřednictvím aktivit projektu MADS rozvíjet a posilovat hodnotu evropského kutlurního dědictví.
  2. Seznámit se s kulturním dědictvím některých zemí Evropy.
  3. Soustředit pozornost žáků na důležitost ctění a uchovávaní našeho kulturního dědictví.

Základní myšlenkou EKD je, že kulturní dědictví formuje náš každodenní život a v Evropě nás obklopuje na každé rohu v architektuře našich měst a obcí, ale také v přírodě, nacházíme ho v literatuře, hudbě a výtvarném umění, v řemeslech které nám přenechali naši předkové nebo v příbězích, které vyprávíme našich dětem, v jídle, které si vychutnáváme, ve filmech, které sledujeme a ve kterých vše rezenáváme. Kulturní dědictví nás ve své velké rozmanitosti spojuje. Díky technologiím a internentu máme k němu lepší přístup než kdykoliv předtím a můžeme is i uvědomi jeho lokální, národní a současně i společný evropský charakter. 

Projekt má 4 hlavní témata. Hudba, umění, tanec a zpěv. Každá partnerská škola bude zodpovědná za jedno téma. Portugalsko – hudba, ČR – umění, Slovensko – tanec a Španělsko – zpěv. 

V průběhu projektu se budeme zabývat těmito čtyřmi oblastmi a tímto podporovat u žáků zájem o kulturní dědictví obce, regionu, země a seznamovat žáky s kulturním dědictví 4 evropských zemí (ČR, SR, Portugalsko a Španělsko).

Výsledky projektu: Během dvou let bychom chtěli společnou spoluprací vytvořit několik produktů, a to: sborník lidových písní, společenská hra – Kulturní dědictví našich zemí, Video tanců a zvyků, kalendář, záložka do knihy a další společné výrobky.

Během dvou let by měly probíhat setkání v jednotlivých zemích. Výměnné pobyty se budou týkat jak učitelů, tak žáků. Každou zemi navštívíme 2krát.Může Vás zajímat...